AGILITY

Agility je sport vhodný pro aktivní psy a jejich majitele. Agility je sport, který si psi zamilují. Pes obvykle za odměnu, jako je pochvala, hračka nebo pamlsek překonává co nejrychleji tzv. parkur a to vše podle pokynů svého psovoda. Prioritou ve výcviku by měl být rychlý a radostný projev psa na parkuru a správná technika bezpečného překonávání překážek. Nezáleží na pokročilosti, plemeni ani na Vašem věku či věku Vašeho psa, pokud je zdravotně v pořádku.
Důležitý je individuální přístup, který vede k postupu v tréninku a chuti do další práce, současně s využitím moderních metodik vhodných pro dané týmy. To vše  by mělo probíhat formou pozitivní motivace.
Přijďte a přesvědčte se, že agility může být úžasnou zábavou i životní náplní!


KURZY AGILITY:

Pořádáme 3 druhy kurzů AGILITY a to:

 • kurz agility pro začátečníky

 • kurz agility pro mírně pokročilé

 • kurz agility pro pokročilé

Základní kurz agility pro začátečníky je určen pro ty, kteří si agility chtějí vyzkoušet a naučit se základy tohoto sportu. Na plemeni psa tolik nezáleží, ale agility je o rychlosti a obratnosti, proto by pes měl mít k tomu alespoň předpoklady.

Pokračující kurz agility pro mírně pokročilé a kurz agility pro pokročilé je určen zájemcům, kteří úspěšně absolvovali začátečnický kurz u nás nebo jinde a chtějí se tomuto sportu věnovat naplno.

Naše kurzy se zaměřují na učení správné techniky skoku, dokonalé odložení na startu, správnou práci na zónových překážkách a precizní práci psovoda na parkúru tak, aby se naučil vést psa po ideální dráze, ale přitom v maximální rychlosti a s co nejmenším počtem chyb.

V našich výcvikových hodinách nenajdete stres, křik ani nátlak na psa nebo na psovoda. Snažíme se o výcvik formou pozitivního upevňování.

Podmínky pro účast:

 • pes by měl mít zvládnutou základní poslušnost bez vodítka (tj. přivolání, odložení, sedni, lehni), měl by být dobře motivovatelný (hračka, pamlsek) a měl by mít dobrý kontakt s psovodem

 • pes nesmí být agresivní ani příliš bázlivý, nesmí ohrožovat ostatní psy a lidi, musí sebou nechat manipulovat (aby ho instruktor mohl přidržet na startu, poponést, jistit ho na kladině atd., aniž by byl pokousán)

 • se psem cvičí výhradně jeden psovod, který se do kurzu přihlásí

Pravidla kurzů:

 • je nutné dodržovat výcvikovou hodinu – přicházet včas (nejlépe o 15 min dřív)

 • je zakázáno se psem chodit samostatně na překážky, které vám výcvikář nepovolil (z důvodu možného zranění psa)

 • kurzisté jsou povinni řídit se pokyny výcvikáře

 • pes musí být před výcvikem vyvenčen; každý je povinen po svém psu uklízet

 • každý z kurzistů odpovídá za škody, které způsobí on nebo jeho pes

 • psa učíme pomocí pozitivního upevňování

Co je na agility potřeba:

 • oblíbené pamlsky (drobné kousky sýra, masa, piškotů atd.) a hračky (přetahovadla, míčky na šňůrce, pešky, atd.)

 • misku a vodu pro sebe i psa (na cvičáku není voda!!!)

 • obojek (ne stahovací) nebo postroj

 • vodítko (ne flexi), nejlépe krátké

 • kenelku, klec nebo pelíšek, kde může pes odpočívat, zatímco ostatní běhají

 • skutečný zájem o trénink a dobrou náladu

Náplň kurzů agility pro začátečníky:

 • teoretický úvod, socializace psů

 • zopakování základů poslušnosti, správná motivace psa, základní metodika tréninku agility,

 • práce a hry i mimo překážky

 • základní povely a vedení psa po parkúru

 • seznámení se základy agility a správné překonávání jednotlivých agility překážek

 • běhání jednoduchých agility sekvencí

Náplň kurzů agility pro mírně pokročilé a pro pokročilé:

 • zopakování základů agility

 • seznámení se se složitějšími technikami vedení psa

 • zdolávání složitějších sekvencí a parkurů

 • seznámení se soutěžním pravidly agility

Shrnutí a užitečně rady:

 • na tréninky choďte včas, s odpočinutým, vyvenčeným psem, který není bezprostředně po jídle. Psovod by měl dorazit v dobré náladě a ochoten se něčemu novému přiučit

 • buďte vždy vybaveni hračkami nebo pamlsky a nezapomeňte také na vodu pro Vás i Vašeho psa

 • aktivně se zapojujte při stavbě a sklízení parkuru. Zároveň se snažte pomáhat ostatním při výcviku se zvedáním shozených tyček, rovnáním tunelu apod. Ostatní vám jistě také rádi pomůžou

 • pokud zrovna necvičíte, nechte svého psa v klidu odpočívat

 • nechoďte sami trénovat na překážky a pokud zrovna cvičí někdo jiný, nenechte Vašeho psa volně pobíhat a narušovat výcvik ostatních.

 • výcvik má probíhat plynule, proto dávejte pozor, co výcvikář vykládá. Důkladně si prohlédněte trať před tím, než ji absolvujete se psem a rozmyslete si také, jak chcete Vašeho psa vést

 • pokud Vám není cokoli jasné nebo chcete s něčím poradit, nebojte se zeptat. Výcvikáři tu jsou pro vás

 • pokud vidíte, že je Váš pes unavený, nesoustředí se nebo netrénuje s plným nasazením, raději přerušte trénink. Nikdo jiný neposoudí lépe, jak se cítí Váš pes, než vy

 • před běháním psa rozcvičte. Nikdy by neměl jít běhat ze zavřeného auta či klece. Stejně tak svého psa nezavírejte ihned po doběhnutí. Myslete na jeho zdraví

 • věřte svému psovi stejně tak, jako on věří Vám. Proto nechoďte na parkur pesimističtí, všechno se dá zvládnout

 • neříkejte výcvikáři slovo „nejde to“, spíše přiznejte „neumím to“

 • vy a Váš pes tvoříte tým. Pokud se vám něco nepovede, nemůže za to většinou pes, ale vy. Pes nesmí poznat, že se nedaří. Vždy ho proto pochvalte a odměňte. Nikdy psa na parkuru netrestejte.

 • agility je o radosti z běhání, ne honění se za úspěchem!!!

Výcvikář si vyhrazuje právo na změnu termínu tréninku a dále si vyhrazuje právo vyloučit psa/psovoda za nedodržení pravidel a podmínek kurzu a také za opakující se agresi nebo obzvlášť hrubě se chovajícího psovoda. V tomto případě nebude vrácena cena kurzovného. Nedostaví-li se účastník kurzu bez omluvy řádně a včas na lekci, ztrácí bez náhrady nárok na výcvik v daný den. Pokud máte problém s nějakou podmínkou potřebnou pro nástup do kurzu, kontaktujte včas výcvikáře.